Office of the Migration Agents Registration Authority

Cách chọn và tìm Đại diện Di trú - How to choose and find an agent

Quý vị có đã quyết định sử dụng đại diện di trú có đăng ký để giúp quý vị xin visa chưa?

Nếu có, quý vị nên chọn một Đại diện Di trú trong Register of Migration Agents. Danh bạ chính thức này liệt kê tất cả Đại diện Di trú đã đăng ký với Office of the Migration Agents Registration Authority để cung cấp dịch vụ trợ giúp di trú. Quý vị có thể tìm kiếm trong Register để tìm Đại diện Di trú tại trang mạng này.

Quý vị cần phải xem xét một vài điều trước khi chọn Đại diện Di trú và ký hợp đồng với họ. Hãy tự hỏi những câu hỏi dưới đây:

 • Quý vị cần loại dịch vụ trợ giúp nào?
 • Dịch vụ này tốn phí bao nhiêu?
 • Quý vị có cần Đại diện Di trú đồng thời cũng là luật sư (có bằng luật) hay không?
 • Đại diện Di trú có kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp để giúp quý vị hay không?
 • Đại diện Di trú có nói ngôn ngữ của quý vị hoặc họ có thể sắp xếp thông dịch viên hay không?
 • Quý vị có biết Đại diện Di trú sẽ tính quý vị bao nhiêu tiền (lệ phí) hay không?
 • Đại diện Di trú có đưa cho quý vị hợp đồng để quý vị đọc hay không?

Cách chọn và tìm Đại diện Di trú

Chọn Đại diện Di trú

Điều quan trọng là quý vị chọn đúng đại diện di trú có đăng ký. Dưới đây là một số câu hỏi và câu trả lời sẽ giúp quý vị chọn đúng người.

Quý vị cần được giúp đỡ về vấn đề gì?

Hãy suy nghĩ về những gì quý vị cần được giúp đỡ và kiểm tra xem Đại diện Di trú có thể giúp quý vị được hay không. Đại diện di trú có đăng ký có đủ trình độ chuyên môn để giúp quý vị về vấn đề di trú, kể cả nộp đơn xin visa hoặc nộp đơn lên Migration Review Tribunal xin tái xét một quyết định cấp visa.

Hãy suy nghĩ về những điểm nào khác quan trọng đối với Đại diện Di trú. Quý vị cần:

 • được hướng dẫn về các loại visa?
 • giúp nộp đơn xin loại visa nhất định nào đó?
 • hướng dẫn về một loại visa nhất định nào đó?
 • Đại diện Di trú cũng là luật sư (có bằng luật)?
 • Đại diện Di trú nói ngôn ngữ của quý vị?
 • hướng dẫn về các vấn đề như giáo dục?

Quý vị sẽ bị tính bao nhiêu tiền?

Đa số Đại diện Di trú tính lệ phí dịch vụ. Họ chỉ được tính lệ phí công bằng và hợp lý. Quý vị sẽ bị tính bao nhiêu tiền tùy thuộc vào trường hợp của quý vị.

Quý vị có thể tìm chi tiết tại trang mạng này xem đa số Đại diện Di trú sẽ tính bao nhiêu tiền (lệ phí trung bình) cho loại đơn xin visa quý vị muốn nộp. Xin nhớ, có khi quý vị bị tính các chi phí khác nữa, chẳng hạn như lệ phí đơn xin visa.

Quý vị kỳ vọng những gì đối với Đại diện Di trú và lệ phí Đại diện Di trú

Nếu quý vị không đủ khả năng trả chi phí Đại diện Di trú sẽ tính với quý vị, quý vị có thể tìm Đại diện Di trú làm không công (Đại diện Di trú thiện nguyện). Quý vị có thể tìm kiếm Register of Migration Agents tại trang mạng này để tìm Đại diện Di trú làm không công.

Quý vị có cần Đại diện Di trú cũng là luật sư (có bằng luật) hay không?

Một số Đại diện Di trú cũng là luật sư (có bằng luật). Đa số công việc của Đại diện Di trú không đòi hỏi kỹ năng về luật pháp, nhưng có một số công việc cần phải có kỹ năng này. Ví dụ: nhiều khi quý vị cần một Đại diện Di trú cũng là luật sư khi quý vị:

 • nộp đơn lên tòa án xin tái xét lại một quyết định không cấp visa cho quý vị (chỉ có Đại diện Di trú nào cũng là luật sư mới có thể giúp quý vị về việc này)
 • cần được hướng dẫn pháp lý về đơn xin visa.

Những điều cần phải cân nhắc khi quý vị gặp Đại diện Di trú lần đầu tiên

Quý vị cần phải chắc chắn chọn người thích hợp nhất làm Đại diện Di trú cho quý vị. Trước khi ký hợp đồng với Đại diện Di trú, quý vị có thể nên tiếp xúc với một vài Đại diện Di trú qua điện thoại hay gặp mặt. Sau đó, quý vị có thể so sánh những Đại diện Di trú này, kể cả những lời hướng dẫn ban đầu và họ sẽ tính bao nhiêu tiền (lệ phí của họ).

Đây là một số câu hỏi quý vị có thể hỏi Đại diện Di trú khi quý vị nói chuyện với họ lần đầu tiên.
 
Đại diện Di trú có kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp để giúp quý vị hay không?

Quý vị có thể kiểm tra xem Đại diện Di trú có kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp hay không bằng cách:

 • hỏi về kinh nghiệm của họ về loại đơn xin visa quý vị muốn nộp
 • yêu cầu họ cho biết khả năng đơn xin của quý vị sẽ được chấp thuận ở mức độ nào và tại sao họ nghĩ như vậy (Đại diện Di trú phải cho quý vị biết chi tiết này bằng thư nếu quý vị yêu cầu họ)
 • về các bước họ sẽ thực hiện để giúp quý vị.

Đại diện Di trú có nói ngôn ngữ của quý vị hoặc họ có thể sắp xếp thông dịch viên hay không?

Quý vị có thể hỏi Đại diện Di trú xem họ có biết nói một ngôn ngữ nhất định nào khác hay không. Đại diện Di trú phải cung cấp thông dịch viên cho quý vị nếu quý vị cần. Nếu cần thông dịch viên, quý vị hãy yêu cầu Đại diện Di trú sắp xếp thông dịch viên khi quý vị gọi điện thoại hoặc gặp mặt lần đầu tiên.

Đại diện Di trú sẽ tính những chi phí gì?

Yêu cầu Đại diện Di trú cho quý vị biết bằng văn bản giá tiền họ sẽ tính với quý vị cho dịch vụ của họ. Hãy chắc chắn rằng quý vị hiểu điểm khác biệt giữa lệ phí Đại diện Di trú và chi phí phụ trội (ví dụ, chi phí đơn xin visa).

Đại diện Di trú có đưa cho quý vị hợp đồng để quý vị đọc hay không?

Đại diện Di trú phải đưa cho quý vị bản thỏa thuận (hợp đồng) có chi tiết lệ phí và các dịch vụ của họ. Họ cũng phải đưa cho quý vị biên nhận cho bất kỳ khoản tiền nào quý vị đã thanh toán. Hãy chắc chắn rằng quý vị hỏi lấy những giấy tờ này.

Tìm một Đại diện Di trú

Register of Migration Agents

Quý vị có thể tìm kiếm trong Register of Migration Agents đối với tất cả các cá nhân đã đăng ký với Office of the Migration Agents Registration Authority để cung cấp dịch vụ trợ giúp về di trú. Một công ty hoặc doanh nghiệp không thể đăng ký, chỉ có Đại diện di trú cá nhân mới có thể đăng ký.

Quý vị có thể truy cập Register bằng chức năng tìm kiếm ở phía trên, bên phải bất kỳ trang nào trên trang mạng này.

Nếu gặp trở ngại khi tìm Đại diện Di trú bằng chức năng tìm kiếm, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong khoảng thời gian từ 9g sáng đến 5g chiều (giờ Sydney New South Wales vào những ngày làm việc):

Số điện thoại tại Úc 1300 226 272

Số điện thoại bên ngoài nước Úc +61 2 9078 3552

Chúng tôi cũng phổ biến thông tin về các Đại diện Di trú đã bị xử phạt (đã bị trừng phạt), và có danh sách Đại diện Di trú gần đây đã không còn đăng ký nữa. Quý vị không nên thuê các Đại diện Di trú này.