Office of the Migration Agents Registration Authority

Nhờ giúp đỡ về đơn xin visa của quý vị - Getting help with your visa application

Ai có thể giúp tôi điền đơn xin visa?

Đại diện Di trú được phép cung cấp dịch vụ hướng dẫn và trợ giúp về di trú, kể cả giúp nộp đơn xin visa. Đại diện Di trú phải có trình độ chuyên môn và chứng minh cho Office of the Migration Agents Registration Authority (the Authority) thấy rằng họ:

  • có đủ kiến thức về luật và thủ tục di trú
  • là người liêm chính
  • là người đủ tư cách và đàng hoàng để cung cấp dịch vụ trợ giúp về di trú.


Đại diện Di trú có thể cho quý vị biết đơn xin visa của quý vị có khả năng sẽ được chấp thuận ở mức độ nào, nhưng họ không phải là người quyết định cấp visa và không thể ảnh hưởng gì đến kết quả đơn xin. Chỉ có Department of Immigration and Border Protection (DIBP) mới đưa ra quyết định về đơn xin visa.

Người nào đó ở Úc cung cấp dịch vụ trợ giúp về di trú mà không đăng ký với Authority là trái luật.

Một số Đại diện Di trú làm việc cho các tổ chức thiện nguyện và cung cấp dịch vụ miễn phí. Đa số sẽ tính lệ phí dịch vụ. Quý vị có thể tìm được chi tiết đa số Đại diện Di trú sẽ tính bao nhiêu tiền, trung bình, tại trang mạng này.

Xin nhớ, có khi quý vị bị tính các chi phí khác nữa, chẳng hạn như lệ phí đơn xin visa.

Tôi có bắt buộc phải sử dụng dịch vụ của Đại diện Di trú hay không?

Không. Quý vị không bắt buộc phải sử dụng dịch vụ của Đại diện Di trú khi nộp đơn xin visa với DIBP. Trang mạng của DIBP có thông tin về các loại visa và cách thức xác định visa nào thích hợp cho quý vị. Trang mạng này cũng có thông tin về những gì cần thiết trong đơn xin visa của quý vị và cách điền và nộp đơn. Hiện có một số mẫu đơn bằng các ngôn ngữ khác tiếng Anh.

Quan trọng

Authority không thể giúp quý vị về đơn xin visa của quý vị. Nếu quý vị không có Đại diện Di trú và có thắc mắc về việc làm đơn xin visa, hoặc tình trạng đơn xin của quý vị, quý vị cần phải liên lạc với DIBP.