Office of the Migration Agents Registration Authority

کمک گرفتن برای درخواست ویزایتان - Getting help with your visa application

چه کسی می‌تواند در مورد درخواست ویزا به من کمک کند؟

نمایندگی‌های ثبت شده مهاجرت اجازه دارند که در امور مهاجرتی کمک و راهنمایی ارائه کنند، از جمله کمک در تحویل درخواستهای ویزا. هر نماینده باید واجد شرایط بوده و به Office of the Migration Agents Registration Authority (Authority) نشان دهد که او:

• دانایی کافی از قوانین و روشهای مهاجرت دارد
• فرد با شخصیتی است
• فرد مناسبی برای ارائه کمک مهاجرت است.


نمایندگی‌ها می‌توانند به شما بگویند که درخواست ویزای شما احتمال موفقیت دارد یا نه، ولی آنها تصمیم مربوط به ویزا را نمی‌گیرند و نمی‌توانند نفوذی در نتیجه کار داشته باشند. فقط Department of Immigration and Border Protection (DIBP) می‌تواند در مورد درخواستهای ویزا تصمیم بگیرد.

کمک کردن به شما در امور مهاجرتی در استرالیا توسط کسی که در Authority ثبت نشده است بر خلاف قانون است.

بعضی از نمایندگی‌ها برای سازمانهای داوطلب کار می‌کنند و خدماتشان را به رایگان ارائه می‌دهند. بیشتر آنها برای خدماتشان هزینه دریافت می‌کنند. شما می‌توانید در این وب سایت ببینید که بیشتر نمایندگی‌ها، بطور متوسط، چقدر هزینه می‌گیرند.

بخاطر داشته باشید که هزینه‌های دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد، مثل هزسنه درخواست ویزا.

آیا مجبورم از یک نمایندگی مهاجرت استفاده کنم؟

نه. شما مجبور نیستید که برای تحویل یک درخواست ویزا به DIBP از یک نمایندگی مهاجرت استفاده کنید. اطلاعات مربوط به انواع ویزا و طرز معین کردن ویزای مناسب برای شما در وب سایت DIBP موجود است. این وب سایت اطلاعات مربوط به مدارک لازم برای درخواست ویزا و طرز تکمیل کردن و تحویل دادن فرمها را نیز دارد. بعضی از فرمها به زبانهای غیر انگلیسی موجودند.

نکته مهم

Authority نمی‌تواند در مورد درخواست ویزا به شما کمک کند. اگر نماینده ندارید و در باره درخواست دادن برای ویزا، یا وضعیت درخواستی که داده‌اید سوالی دارید باید با DIBP تماس بگیرید.