Office of the Migration Agents Registration Authority

حق الزحمه نماینده - Agent fees

چرا حق الزحمه‌ها فرق دارند

تحت ضوابط رفتار برای نمایندگی‌های ثبت شده مهاجرت، مبلغی که نماینده شما مطالبه می‌کند (حق الزحمه) باید منصفانه و معقول باشد. نمایندگی شما هزینه‌اش را بر اساس وضعیت شما معین می‌کند.
حق الزحمه‌های نمایندگان متفاوت بوده و بستگی دارد به:

• نوع درخواست ویزای شما.
• مدت زمانی که آماده کردن درخواست شما طول خواهد کشید. آماده کردن بعضی از درخواستهای ویزا بیشتر از بقیه طول می‌کشد.
• سطح خدماتی که شما لازم دارید.
• اینکه به کمک بیشتری نیاز داشته باشید یا موقعیت تان پیچیده باشد. مثلاً اگر افراد تحت تکفل (مثل بچه‌ها) در درخواستتان داشته باشید نمایندگی شما ممکن است هزینه بیشتری را مطالبه کند.
• تجربه و صلاحیت‌های نمایندگی. در صورتیکه نماینده شما یک حقوقدان باشد یا کسی که سالهای زیادی تجربه دارد، ممکن است حق الزحمه او بیشتر باشد. اگر حق الزحمه نماینده شما خیلی زیاد به نظر می‌رسد، قبل از امضای قرارداد در این مورد با او صحبت کنید.

در نظر بگییرید که قبل از انتخاب یک نماینده و امضای قرارداد با چند نمایندگی در باره خدمات و حق الزحمه شان صحبت کنید.

هزینه مشورت اولیه

خیلی از نمایندگی‌ها قبل از اینکه یک قرارداد کتبی خدمات را با آنها امضا کنید با شما ملاقات یا گفتگوی تلفنی می‌کنند تا اطلاعات کلی به شما داده و به پرسش‌های شما پاسخ دهند. این، یک مشورت اولیه است. بعضی از نمایندگی‌ها این کار را به رایگان انجام می‌دهند و بعضی‌ها برای آن هزینه می‌گیرند. آنهایی که هزینه می‌گیرند باید قبل از ملاقاتتان (حضوری یا تلفنی) به شما کتباً اطلاع دهند که چقدر باید بپردازید.

موافقت کردن با خدمات و حق الزحمه

قبل از شروع به کار، نماینده شما باید یک تخمین کتبی از هزینه هایی که برای خدماتش از شما مطالبه خواهد کرد به شما بدهد. تخمین هزینه‌ها شامل این نکات خواهد بود:

• حق الزحمه حرفه‌ای، یا به نرخ ساعتی یا برای یک سرویس
• مخارج (اینها عبارتند از هزینه‌های دیگر مثل هزینه درخواست ویزا).

شما باید این شرایط مالی را کتباً از طریق یک «موافقتنامه خدمات و هزینه‌ها» بپذیرید. این موافقتنامه باید شامل این موارد باشد:

• خدماتی که باید انجام شود
• حق الزحمه خدمات (به نرخ ساعتی یا برای هر یک از خدمات)
• مخارج (پولهایی که نماینده از جانب شما می‌پردازد، مثل هزینه درخواست ویزا).

تا موافقتنامه خدمات و هزینه‌ها را نخوانده‌اید، نفهمیده‌اید و با آن موافقت نکرده‌اید، پولی به نمایندگی ندهید.

پیش پرداخت یا پرداخت در پایان خدمات

بعضی از نمایندگی‌ها از شما می‌خواهند که مبلغی را به حساب مشتریانشان (در زیر ببینید) پیش پرداخت کنید. بعضی‌ها فقط در پایان خدماتشان هزینه را مطالبه می‌کنند.

قبل از اینکه نماینده بتواند حق الزحمه اش را دریافت کند باید به شما یک صورتحساب کتبی خدمات بدهد. این صورتحساب باید این اطلاعات را نشان دهد:

• کاری که نماینده شما انجام داده است
• مقدار هزینه‌ای که مطالبه می‌کند – برای هر یک از خدمات یا به نرخ ساعتی.

صورتحساب خدمات باید با موافقتنامه خدمات و هزینه‌ها تطبیق کند.

حساب مشتریان

در صورتیکه نماینده شما قبل از تمام شدن خدمات هزینه دریافت می‌کند، باید یک حساب بانکی به نام حساب مشتریان داشته باشد. این حساب باید جدا از حسابهای بیزینس و حسابهای بانکی شخصی شان باشد. 

در مواردی که نمایندگی شما قبل از تامین خدمات از شما پول می‌گیرد، آن را برای شما نگه می‌دارد. باید آن پول را به حساب مشتریانش واریز کند و نمی‌تواند از آن استفاده کند مگر مجبور باشد که از جانب شما پول چیزی را بپردازد، مثل هزینه درخواست ویزا.

نمایندگی شما فقط در صورتی می‌تواند برای پرداخت حق الزحمه حرفه‌ای خود از حساب مشتریان پول بر دارد که کاری را تمام کرده یا مقدار زیادی کار کرده باشد و صورتحساب آن خدمات را به شما داده باشد.

تغییر در هزینه‌های شما

اگر نمایندگی شما بخواهد تغییری در مبلغی که برای تامین خدمات از شما مطالبه می‌کند بدهد، باید یک اعلان کتبی به شما بدهد. نمایندگی شما باید این کار را بمحض آگاه شدن از آن تغییر انجام دهد (مثلاً، کار اضافه‌ای که نماینده در زمانی که موافقت کرد برای شما کار کند، از آن اطلاع نداشت).

نمایندگی شما نباید طوری برای شما کار کند که هزینه کار را بدون ضرورت زیاد کند، مثلاً رایزنی با متخصصین در حالیکه نیازی به آن نیست.